Necvičící senioři

Vložte svůj text...

Pro již necvičící členy vznikl v lednu 2019 Sokolský klub seniorů s názvem Věrná garda, dále jen SKS-VG.

V případě zájmu kontaktujte Emílii Valentovou emilie.valentova@seznam.cz