Necvičící senioři

Vložte svůj text...

Pro již necvičící členy vznikl v lednu 2019 Sokolský klub seniorů s názvem Věrná garda, dále jen SKS-VG.

V případě zájmu kontaktujte Jaroslavu Tůmovou. E-mail: Jaroslava.tumova@volny.cz tel.: 605 283 261.