Školení a semináře

Výbor jednoty na schůzi dne 11.3.2020 rozhodl o zrušení akcí jednoty a přerušení cvičebních hodin v rámci všestrannosti dětí a seniorů, a to do odvolání.
Ohledně sportovních oddílů platí prohlášení ČOS, že se mají sportovní oddíly řídit pokyny svých sportovních svazů.
Děkujeme za pochopení.

Program ÚŠ ČOS:

Školení organizované župou Barákovou:

SMĚRNICE, DOKUMENTY, FORMULÁŘE