Akce - Aktuality


SOKOL SPOLU V POHYBU

Přijďte si s námi zacvičit na SOKOLÁK

Týden akcí v sokolských jednotách, které veřejnosti ve všech částech republiky představují celou šíři sportovních, pohybových, kulturních i společenských aktivit Sokola. Každoročně se v tomto týdnu přijde do sokoloven podívat a vyzkoušet sokolské aktivity přes deset tisíc návštěvníků. Pro řadu z nich se tato zkušenost stane důvodem zapojit se do činnosti sokolských jednot.

Sportovní akce, jako otevřené cvičební hodiny, závody a turnaje jsou určené především rodinám. Na mnoha místech je možné si otestovat fyzickou kondici a zjistit, jak na tom jste!

Sokol spolu v pohybu 2020 proběhne v týdnu od 23. - 30. září 2020.

V roce 2019 jsme v rámci Sokola spolu v pohybu testovali zdatnost, pro letošní rok máme připravené téma tradičních českých her. Věříme, že děti naučíme nové zajímavé aktivity a něco nového a starším ročníkům třeba oprášíme vzpomínky na mládí!

V tomto roce bude akce Sokol spolu v pohybu propojena s projektem Evropské komise s názvem Evropský týden sportu (EWOS).


Město Říčany spolu s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín 

si vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy 

MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ 

VĚZNI Z ČESKÝCH ZEMÍ V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH  

ve středu 2. září 2020 v 17 hodin ve výstavním sále na Staré radnici, Masarykovo nám. 83, Říčany. 

Výstava bude otevřena od 2. do 30. září 2020 pondělí až čtvrtek od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 11 hodin. MOVE Week 2020

Od 25. do 31. května 2020 bude probíhat již tradiční MOVE Week, akce, kdy se svět hýbe. MOVE Week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit "NowWeMove", pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA). Od roku 2012 se díky této kampani podařilo rozhýbat 3 444 930 lidí z  38 států světa. Sokolské jednoty v rámci Move Week každoročně uspořádají desítky akcí, jako Sokolení, dny otevřených dveří, tradiční běhy, turistické pochody.

Letos ovšem díky mnohým omezením nabízí i netradiční formu zapojení - účastnit se cvičení online formou přes nějakou vybranou síť.

Abychom se mohli zapojit, prosíme všechny cvičitelky a cvičitele, trenéry a trenérky, šiřte mezi své cvičence a ti mohou šířit dál. Ať se i ti poslední zvednou z gauče a dají si trochu do těla :0))

MOVE Week Gym na oficiálních stránkách https://moveweek.eu/ bude zahrnovat sedm dní živého vysílání tréninků, kdy se představí tři živé tréninky na sociálních sítích každý den. Cvičení se můžete zúčastnit prostřednictvím živých přenosů na sítích Facebook, Twitter, Instagram nebo YouTube. Rozvrh týdenních tréninků MOVE Week Gym je:

Pondělí až pátek (25. - 29. května):

• 8:00 - Ranní cvičení

• 11:00 - Home office cvičení (cvičení v "domácí kanceláři")

• 19:00 - Kondiční cvičení

Víkend (30. - 31. května):

• 9:00 - Ranní cvičení

• 11:00 - Rodinné cvičení

• 17:00 - Kondiční cvičení

Sportu ZDAR!


            Pozvání od říčanských sokolů aneb          "Tam se svět hne, kam se síla napře.." 

Určitě jste si jich při projíždění velkých měst i malých městeček všimli. Většinou stojí na významném místě, je na nich vidět, že v době největší slávy byly architektonickým skvostem. Některé chátrají, jiné se pomalu, ale jistě oblékají         do nového hávu. Nestojí jen v Čechách a na Moravě, ale najdeme je i ve Vídni, Chicagu, Mnichově.

O čem je řeč? O stavbách, které naši předkové postavili v předminulém a minulém století, často svépomocně                 a za vlastní prostředky. O stavbách, které se často staly středem sportovního a kulturního života v mnoha obcích            a městech - o sokolovnách.

V Říčanech - ve městě, které se pyšní titulem "nej..." hned v několika oblastech, však takovou krásnou a reprezentativní  sokolovnu nenajdete. Ačkoliv je Sokol Říčany a Radošovice nejpočetnějším spolkem ve městě (máme tisíc členů),  honosnou sokolovnou se pyšnit nemůže. Říčanští sokolové měli velké plány, po první světové válce postavili sokolské  kino a zprovoznili atletický stadion, plánovali, že si postaví krásnou sokolovnu. Pak přišla válka. Po válce postavili  radošovičtí sokolové alespoň "dočasnou" sokolovnu. Za naspořené peníze koupili dřevěnou budovu, rozložili ji             na jednotlivá prkna a trámy, dovezli na nákladních autech do Říčan, znovu postavili a vdechli jí nový život.                 Původně dočasná stavba nám slouží již přes 70 let! Po únorových událostech přešla sokolovna do majetku ČSTV, kino  vyhořelo, nadšení vyprchalo. Po sametové revoluci ještě nějaký čas trvalo, než se sokolovna vrátila do majetku Sokola.  Pečujeme o ni, udržujeme ji v provozuschopném stavu a ona statečně slouží svému účelu. Je denně využívána,           ale víme, že budeme muset zapojit všechny své síly, abychom postavili novou. 

V rámci letošní NOCI SOKOLOVEN, Vás zveme v pátek 27.9. od 18 hodin na prohlídku sokolovny a další program do Strašínské ulice v Radošovicích (proti pneuservisu MONTI). 

Program:

17:00 - 18:30 - hra pro žactvo

19:00 - 21:00 - promítání historických filmů, beseda s pamětníky prohlídka, výstava fotografií sokoloven z jiných měst 

20:00 - 21:00 - ukázková hodina Rekondiku

Jana Slámová, vzdělavatelka T.J. Sokol Říčany a Radošovice
Členové Sokola, milí rodiče,


rádi bychom Vás požádali o Vaši pomoc při přípravě odvodnění budovy malého sálu - kanceláře v Sokolské ulici 395 (bývalé sokolské kino) a úpravě okolního pozemku.

Termín brigády je sobota 20.10.2018 od 9 hodin dokud nebude hotovo.

Práce budou celkem fyzicky náročné, proto prosíme především o účast mužných mužů :) Pokud by i nějaká maminka či babička chtěla přispět, může, jako již tradičně, nějakým slaným či sladkým občerstvením pro brigádníky.

Předpokládané práce:

- odvodnění základů objektu kina - vykopání odvodňovacího kanálu podél stěny objektu, položení drenážních trubek a zaštěrkování

- vykopání kořenů starých keřů po straně objektu

Potřebné nářadí: rýče, krumpáče, sekeru (nějakou kameňačku, budeme osekávat i kořeny v zemi), lopaty, kolečko, či cokoli dalšího, co by mohlo uvedené práce usnadnit.

Předem Vám velice děkujeme za spolupráci na údržbě a zvelebování sokolského majetku. 

Výbor T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Nezapomeňte účast na brigádě nahlásit svému vedoucímu oddílu. 

Prosíme, abyste svoji účast zapsali do tabulky v níže uvedeném odkazu. Případně na email info@sokolricany.cz Děkujeme.
T.J. Sokol Říčany a Radošovice Vás zve na

taneční zábavu (nejen) v maskách

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 2018

na téma

"PRINCEZNA REPUBLIKA PRVNÍ"

Místo konání: KC Labuť
Den konání: pátek 9. února 2018 od 20.00 hodin
Vstupné místenkové: 180 Kč
Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Říčany,  J
armila Voráčková, tel. 720 965 170
Členové Sokola, milí rodiče, uživatelé sokolského hřiště,

Je konec sezóny, zima klepe na dveře a my se na Vás jako každoročně obracíme s následující prosbou ohledně účasti na podzimní brigádě. 

Se zazimováním hřiště, jak už mnozí víte a znáte, je spojený nutný úklid spadu listí a větví a dále dle okolností i některé další práce na přidružených objektech. Abychom vše zvládli a dostali naše prostory před zimou do optimálního stavu, chtěli bychom Vás požádat o Vaši pomoc a spoluúčast. 

Termíny brigád na sokolském hřišti:

PÁTEK 24. listopadu - od 14:00 do tmy (LISTÍ vč. nakládky do kontejneru)

SOBOTA 25. listopadu - od 8:00 do 12:00 (dokončení LISTÍ + ČIŠTĚNÍ žlabů HAURATONŮ)
Pro přehled o účasti na brigádě a pro zpětnou informační vazbu se prosím zapisujte zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18fFR2mzkJlEWuBblv79a_ubvQfGNnzITTnM2V699wj8/edit?usp=sharing

Předpokládané práce:                                                                                                                                                             listí: sbírání / hrabání spadu listí a větví, nakládka do kontejnerů                                                                                     žlaby: odkrytí žlabů, vyčištění od nečistot, vyčištění záchytných košíků, zakrytí

Pro sobotní brigádníky oceníme napečené dobroty ke svačině.                                                                                  Nářadí, které se bude hodit dle toho s čím budete chtít pomoci: hrábě, lopata, zakrývací plachty (např.ty zelené z OBI), smetáček, lopatka, kýbl na čištění žlabu (náčiní stejné jako na čištění okapu), pracovní rukavice.

Mějte, prosím, v patrnosti, že chceme především efektivně uklidit a přitom nezašpinit dráhu. Sokolák není možné použít jako dětské hřiště (vstup na vnitřní trávník je zakázaný). Rodiče odpovídají za chování svých dětí, ideálně je zapojí do práce. 

Při příchodu na hřiště se hlaste u pořadatele brigády (pátek Eva, sobota Mirek L./NN).V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a nabídek piště, prosím, na email: eva.jung@volny.cz

Předem velice děkujeme za Vaší spolupráci na údržbě a rozvoji našeho sokolského hřiště! 

T.J. Sokol Říčany a Radošovice

SLETOVÁ ŠTAFETA 

neděle 24. září 2017 na sokolském hřišti

V neděli 24. září místostarostka naší jednoty Hanka Dobrovodská dopraví z Mukařova do Říčan štafetový kolík.

Kdo ho chce mít alespoň pár vteřin v ruce, ať se dostaví na sokolské hřiště a postaví se jako člen štafety!

Program:
15:30 Sraz účastníků - veřejnosti i členů jednoty Říčany a Radošovice, Chocerady, Pyšely
Sestra vzdělavatelka Jana Slámová nám vysvětlí co je sletová štafeta a štafetový kolík
15:45 Rozestavění štafety po oválu
15:55 (16:00) Štafetový běh se sletovým kolíkem
16:10 Vystoupení - Česká beseda - Chocerady
16:25 Se sestrou náčelnicí Jaruškou Voráčkovou pobesedujeme na téma Sokolské Slety

Co je to sletová štafeta, a kdy tato akce vznikla, si v předstihu můžete přečíst v níže připojených odkazech.

Sletová štafeta 2017 navazuje na všechny historické i novodobé tradice předsletových běhů. Také tentokrát odstartuje sletový nácvik a navíc připomene i blížící se 100. výročí vzniku naší republiky. Zároveň je tento podnik výbornou příležitostí ukázat při doprovodných programech, co všechno se v současném Sokole dělá a jak bohatou činnost nabízí vlastně všem věkovým kategoriím. (.................)

Třetí a poslední poznámka začíná otázkou, proč tu Štafetu vůbec děláme? Odpovědi jsou různé - podobně jako v tom příběhu s dělníky na stavbě chrámu, kterých se ptal slavný Michelangelo, co že to tam dělají? První řekl, že dře jako otrok, druhý, že si vydělává na živobytí, a třetí odpověděl: "Stavím katedrálu!". Zkusme být jako ten třetí dělník a hledět dál než do nejbližší zatáčky, kde se toho kolíku konečně zbavíme. Zkus si představit mapu republiky s trasami Štafety a v ní ten maličký kousek, který je svěřen právě Tobě. Ano, skutečně jsi spolutvůrcem velkého a krásného díla, které se sice nebude tyčit nad městem jako katedrála, ale které zůstane ve vzpomínkách všech pamětníků. Tak běž či jeď s hlavou hrdě vztyčenou!

Zdeněk Lauschmann, hlavní garant Sletové štafety 2017 


Noc sokoloven v Říčanech

Po roční odmlce jsme uspořádali Noc sokoloven. Bohužel musím konstatovat, že termín, který se kryje s mezinárodním Dnem bez aut není pro nás šťastný. Říčany jsou velmi aktivní a ve stejnou chvíli se konal také STREET FOOD FESTIVAL v opačné části města, který přilákal valnou většinu populace.

Na druhou stranu jsme si s návštěvníky Noci sokoloven užili všechny připravené části programu - strašidelný pochod pořádaný oddílem dorostenek cvičitelky Ivy Kurajdové, secvičnou sletové skladby Ženobraní pod vedením Jarušky Voráčkové i besedu pamětníků, na kterou přišel i náš bývalý starosta, bratr Petr Kubeš s chotí. Nechyběla ani místostarostka župy, sestra Míla Pangrácová a bývalá vzdělavatelka sestra Jarka Tůmová. S historií stavby sokolovny jsme seznámili nejen oddíl dorostenek, ale také všechny mladé ženy, které se zapojily do secvičné.

Naše sokolovna zůstává ve stínu krásných paláců jiných jednot, přesto ji máme rádi.

Jana Slámová, vzdělavatelka T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Noc sokoloven 2017

Pro současné i bývalé členy, a všechny příznivce Sokola pořádá T.J. Sokol Říčany a Radošovice 

v pátek 22.9. od 18 hodin NOC SOKOLOVEN (v budově sokolovny ve Strašínské ulici v Radošovicích).

Program:
18:00 - komentovaná prohlídka sokolovny, na kterou naváže setkání pamětníků s prohlížením fotografií
19:00 - stezka odvahy pro předškolní děti v okolí sokolovny

19:30 - stezka odvahy a poznání pro děti z 1.stupně v okolí sokolovny                                                                                 18:45-20:00 - ukázka nácviku sletové skladby Ženobraní 

 V průběhu večera budou vystaveny historické sletové úbory, které jednota získala darem od bývalých i současných členů, kterým tímto děkujeme.

Další informace budou zveřejněny zde.  

Srdečně zve vzdělavatelka Jana Slámová, výbor tělocvičné jednoty a cvičitelský sbor. 

Slavnostní otevření sokolského hřiště v obrazech:
BRIGÁDA NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI

Členové Sokola, milí rodiče a uživatelé sokolského hřiště,

obracíme se na vás, jako každoročně, s prosbou ohledně účasti na jarní brigádě, kdy je třeba v rámci rekonstrukce atletického oválu provést některé dokončovací stavební práce na hřišti svépomocí.       

 Termín brigády na sokolském hřišti:

sobota 22. dubna - od 8:00 do doby, dokud nebude hotovo.                                                                                                    Pro přehled o účasti na brigádě a pro zpětnou informační vazbu se prosím zapisujte níže do přihlašovacího formuláře. (je potřeba cca 20-25 brigádníků):

Předpokládané práce (spíše mužská práce):
a) vykopání a snesení historického stožáru
b) vykopání díry pro nové vztyčení stožáru
c) odstranění pletivového plotu za basket kurtem do ulice Sokolská
d) vykopání a nové osazení sloupků, natažení pletiva na konci rovinky do ulice Nerudova
e) rozřezání starých fotbalových branek
f) odvoz použitelného stavebního materiálu u garáže k sokolovně, úklid a odvoz ostatního nepotřebného materiálu u garáže na skládku (pomocí objednaného kontejner na mix odpad)
d) pokud by se někdo nudil, lze kopat pařezy případně frézovat
Nářadí, které by bylo potřeba přinést (zapište do přihlašovací tabulky, kdo co vezmete):
- flexa na ocelový sloup a rozřezání branek
- rýč, krumpáč
- palice, majzlík na osekání betonu od ocelových sloupků
- auto s vozíkem

Uvítáme také, mohl-li by někdo (zde je možnost k zapojení se pro ženy) zajistit a přinést pro brigádníky nějaké občerstvení (buchta, svačina...) - též zapište do přihlašovací tabulky.

Předem velmi děkujeme za vaši spolupráci na údržbě a rozvoji našeho sokolského hřiště.

T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Pro připomenutí: každý člen je povinen odpracovat 2 brigádnické hodiny za rok. Neodpracuje-li, platí finanční náhradu ve výši 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu.Valná hromada T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Říčany a Radošovice Vás srdečně zve na Valnou hromadu, která se koná v pátek 24. Března 2017 od 18.30 hodin v jídelně I. ZŠ v Sokolské ulici.

Program:

1) Zahájení

2) Schválení programu VH

3) Volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu

4) Kontrola plnění usnesení z minulé VH

5) Zprávy činovníků

6) Schválení roční uzávěrky a výroční zprávy za rok 2015 a 2016

7) Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2017.

8) Zpráva Kontrolní komise

9) Dotazy ke zprávám a návrhy do usnesení

10) Blahopřání jubilantům

11) Rozprava

12) Usnesení

13) Ukončení VHŠIBŘINKY

Pro ty, kteří neví, nebo jen tuší, co šibřinky jsou a jak se toto slovo vůbec do českého slovníku dostalo, jen malá exkurze do historie: Podle strohé slovníkové definice jsou šibřinky sokolské maškarní plesy pořádané v určitém rázu podle předem vyhlášeného tématu. Ale slovo šibřinky či šibření se tak vžilo, že ho pro své maškarní bály používá nejen Sokol, ale i další organizace.

Myšlenku na uspořádání velkého maškarního plesu pojal Jindřich Fügner, starost Sokola Pražského a spolu s Miroslavem Tyršem zakladatel Sokola, po obrovském úspěchu předchozích společenských akcí - tanečních zábav, plesu a různých společenských setkání. Podle Památníku Sokola Pražského z roku 1883 bylo Fügnerovým přáním, aby "členové Sokola i mimo cvičiště se scházeli, blíže se poznali a takto přátelským svazkem k sobě přilnuli". A jelikož chtěl, aby Sokol vystoupil s něčím novým a původním, zvolil pro ples, na radu Miroslava Tyrše, za název polozapomenuté slovo šibřinky. To Tyrš údajně našel v Jungmannově slovníku s významem "frašky, šašky, žerty". Slovo šibřiti - žertovat, veselit se - patrně pochází z německého schabernack s významem žert, posměšný kousek. Slovo podobné "šibřinkám" použil již J. A. Komenský ve svém Labyrintu světa. Ale tam mělo význam jako podvod, šizení, což Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner nevěděli. Některé historické prameny uvádějí, že rakousko-uherské úřady nepovolily Sokolu Pražskému konání sokolského plesu, a tak se novým názvem vlastně úřední zákaz obešel, když se pro plesání a veselení ke konci masopustu použilo označení šibřinky, slovo, jehož obsah úřady v podstatě neznaly. Ať už to bylo jakkoliv, sokolské šibřinky slavily úspěch - již od prvních v Sokole Pražském se těšily značnému zájmu a pro české vlastence se tyto rozverné maškarní plesy staly velkou společenskou událostí.