O nás

Sokol v Říčanech a Radošovicích má přes tisíc členů všech věkových kategorií a je tak největší neziskovou organizací ve městě. Patříme do župy Barákovy a jsme součástí České obce sokolské (ČOS).

Jednotu tvoří dva odbory - odbor všestrannosti, kde cvičí rodiče a děti, předškoláci, mladší žactvo, ženy, muži a patří sem i oddíly jógy, rekreačního volejbalu, florbalu a moderního tance pro dospělé.

Do odboru sportu, patří závodní oddíly atletiky, rokonerolu, tenisu a plavání.

Členové Sokola využívají vlastní sokolovnu ve Strašínské ulici v Radošovicích, malý sál v bývalém kině v Sokolské ulici a nově zrekonstruované atletické hřiště taktéž v Sokolské ulici v Říčanech s přilehlými tenisovými kurty. Vzhledem k velkému zájmu o cvičení v naší jednotě, využíváme i tělocvičnu 1. ZŠ a sportovní halu.

Nejen pro členy Sokola, ale i pro širokou veřejnost pořádáme během roku např. taneční zábavu "Šibřinky", spolu s Římskokatolickou farností Říčany dětský karneval, lampionový průvod, sokolskou akademii, letní tábor pro děti. Atletický oddíl připravuje každoročně několik atletických závodů jak pro děti tak dospělé. Aktivně se zapojujeme do organizace každoročního dětského dne pořádaného městem Říčany.

Taktéž se snažíme mladším generacím připomenout historickou úlohu Sokola. Pořádáme setkání např. u příležitosti Památného dne sokolstva 8.října a oslav vzniku Československé republiky 28. října.

INFORMACE O ORGANIZACI A DĚNÍ V SOKOLE OBECNĚ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ.

O PODROBNÉM DĚNÍ V SOKOLSKÝCH JEDNOTÁCH SE MŮŽETE DOČÍST V ČASOPISE SOKOL

Výbor T. J. Sokol Říčany a Radošovice odsouhlasil na prosincové schůzi založení 
Sokolského klubu seniorů s názvem Věrná garda, dále jen SKS-VG.


V roce 2018 připravily jednoty České obce sokolské, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet.

Některé oddíly a osobnosti naší jednoty se této významné události aktivně podílely účastí na sletových akcích a nácvikem sletových skladeb.

Další informace naleznete kliknutím na odkaz níže.

Financování, dotace, granty

Děkujeme městu Říčany, za spolufinancování provozu naší jednoty. 

Děkujeme městu Říčany, že naší jednotě každoročně poskytuje dotace, které výrazně pomáhají k provozu a rozvoji naší jednoty.

Přehled výše a účelu dotací:

na rok 2021 na provoz organizace ve výši 300 000,- Kč

 • na akci "Turnaj o šlehačkový pohár" a "Žákovský atletický den" ve výši 15 400,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 15 400,- Kč
 • na akci "Sprinterský 3boj/Odložený závod" ve výši 7 700,- Kč
 • na akci "Akademie k 125.výročí založení T.J. Sokol Říčany a Radošovice ve výši" 15 400,- Kč


na rok 2020 na provoz organizace ve výši 380 732,- Kč

 • na akci "Turnaj o šlehačkový pohár" a "Žákovský atletický den"  ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Sprinterský 3boj" ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Plavecký přebor plavecké školy a plaveckého oddílu 2020"  ve výši  35 000,- Kč

na rok 2019 na provoz organizace ve výši 382 800,- Kč

 • na akci "Tenisový turnaj k zahájení sezony" ve výši 8.000,- Kč
 • na akci "Tenisový turnaj o šlehačkový pohár" ve výši 8.000,- Kč
 • na akci "Žákovský atletický den" ve výši 20.000,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20.000,- Kč

na rok 2018 na provoz organizace ve výši 365.200,-Kč

 • na projekt z programu Reprezentace 2018 ve výši 11.520,- Kč
 • na akci "Přebor Plavecké školy" ve výši 30.000,-Kč
 • na akci "Svatováclavský aquatlon 2018" ve výši 30.000,- Kč
 • na akci "Říčanský plavecký pohár škol" ve výši 15.000,- Kč
 • na akci "Žákovský atletický den" ve výši 20.000,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20.000,- Kč

na rok 2017 na provoz organizace ve výši 214 000,- Kč

 • na akci "Přebor Plavecké školy Na Fialce" ve výši 53.600,-Kč
 • na akci "Svatováclavský říčanský duatlon 2017" ve výši 30.000,- Kč

na rok 2016 na provoz organizace ve výši 240 760,- Kč

 • na akci "Hledá se český Michael Phelps" ve výši 31.500,-Kč
 • na Jarní atletické závody 30 000,- Kč
 • na tenisový turnaj o Šlehačkový pohár ve výši 15 400,- Kč

granty na rok 2015

 • na Seniorský volejbalový turnaj "O babiččin mazanec" ve výši 7 690,- Kč
 • na 1. etapu pořízení nového oplocení areálu sokolského hřiště
 • a tenisových kurtů ve výši 250 000,-Kč
 • na Žákovský atletický den ve výši 20 763,- Kč
 • na provoz sportovišť ve výši 194 340,- Kč

na rok 2014

 • na projekt nazvaný Sokolský den ve výši 36 000,- Kč
 • na vrtanou studnu, vystrojení a rozvod vody na sokolském hřišti ve výši 105 000,- Kč
 • na provoz sportovišť ve výši 250 000,- Kč

na rok 2013

 • na provoz a údržbu sportovišť ve výši 200 000,- Kč
 • na náčiní pro cvičení rodičů s dětmi ve výši 20 000,- Kč
 • z rezerv zastupitelstva města Říčany 250 000,- Kč na část rekonstrukce na sokolském hřišti

  Díky dotaci z MŠMT ve výši 3.960.000,-Kč  příspěvku města a dalších dárců z řad členů i veřejnosti, jsme mohli na podzim 2016 začít rekonstrukci sokolské hřiště.


  Hřiště bylo slavnostně otevřeno dne 10.června 2017.