O nás

Sokol v Říčanech a Radošovicích má přes tisíc členů všech věkových kategorií a je tak největší neziskovou organizací ve městě. Patříme do župy Barákovy a jsme součástí České obce sokolské (ČOS).

Jednotu tvoří dva odbory - odbor všestrannosti, kde cvičí rodiče a děti, předškoláci, mladší žactvo, ženy, muži a patří sem i oddíly jógy, rekreačního volejbalu, florbalu a moderního tance pro dospělé.

Do odboru sportu, patří závodní oddíly atletiky, rokonerolu, tenisu a plavání.

Členové Sokola využívají vlastní sokolovnu ve Strašínské ulici v Radošovicích, malý sál v bývalém kině v Sokolské ulici a nově zrekonstruované atletické hřiště taktéž v Sokolské ulici v Říčanech s přilehlými tenisovými kurty. Vzhledem k velkému zájmu o cvičení v naší jednotě, využíváme i tělocvičnu 1. ZŠ a sportovní halu.

Nejen pro členy Sokola, ale i pro širokou veřejnost pořádáme během roku např. taneční zábavu "Šibřinky", spolu s Římskokatolickou farností Říčany dětský karneval, lampionový průvod, sokolskou akademii, letní tábor pro děti. Atletický oddíl připravuje každoročně několik atletických závodů jak pro děti tak dospělé. Aktivně se zapojujeme do organizace každoročního dětského dne pořádaného městem Říčany.

Taktéž se snažíme mladším generacím připomenout historickou úlohu Sokola. Pořádáme setkání např. u příležitosti Památného dne sokolstva 8.října a oslav vzniku Československé republiky 28. října.

INFORMACE O ORGANIZACI A DĚNÍ V SOKOLE OBECNĚ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ.

O PODROBNÉM DĚNÍ V SOKOLSKÝCH JEDNOTÁCH SE MŮŽETE DOČÍST V ČASOPISE SOKOL