ROZVRH


Oddíly všestrannosti začínají cvičit 2. týden v září. Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

Máte-li zájem přihlásit se do některého z oddílů, kontaktujte prosím konkrétní cvičitelku/cvičitele.

Rodiče a děti

středa         sokolovna/sokolák

Zuzana Těšínská  

zuzana.tesinska@centrum.cz

                      09:30-10:30

pátek            sokolovna

Lucie Lacinová

llacinova@sokol.eu 

                                   09:30-10:30

Předškoláci

úterý (4-6 let) tělocvična 1.ZŠ, Masarykovo nám.

Veronika Mimrová                      

veronika.mimrova@seznam.cz 

    17:00-18:00

sobota (3-6 let) gymnázium Komenského nám.

Dagmar Dandová

DandovaDagmar@seznam.cz

        10:30-11:30

Předškoláci a žáci

středa (5-7 let)   sokolovna

Lucie Lacinová

llacinova@sokol.eu

                                   17:00-18:00

čtvrtek ( 5-8 let)         sokolovna

všestrannost se zaměřením na sportovní gymnastiku

Monika Janoušková

janouskova.monika@gmail.com

                   16:00-17:00

úterý (6-8 let)   tělocvična 1.ZŠ Masarykovo nám./sokolák

čtvrtek (od 8 let) tělocvična 1. ZŠMasarykovo nám./sokolák

Helena Wills

hwills@sokol.eu

16:00-17:00

15:30-17:00


pátek (8-14 let)        sokolovna

všestrannost se zaměřením na míčové hry

Katka Bělohlávková

katerina.belohlavkova@mvcr.cz 

                             17:00-18:30

 Jóga

úterý - děti (od 6 let)    malý sál/sokolák           

Eržika Gärtnerová           

erzika.g@seznam.cz

        15:30- 16:30

úterý - senioři             malý sál

čtvrtek - senioři             sokolák

Eržika Gärtnerová           

erzika.g@seznam.cz

                              15:00-16:30

                              14:30-15:30

pondělí - dospělí      sokolovna

Eržika Gärtnerová 

erzika.g@seznam.cz

                           19:00-20:00

pátek - dospělí           malý sál

Eržika Gärtnerová

erzika.g@seznam.cz

                          20:00-21:30


Rokenrol

úterý                      ZŠ Bezručova, malý sál

Lvíčata

páry, Crazy 6s, (dua)


16:15-17:45
17:30-19:15

středa                   ZŠ Bezručova, malý sál

páry, dua, (Crazy 6s)

Lvíčata


      16:15-17:45

      17:30-19:00

středa                    ZŠ Nerudova

přípravka

              16:00-17:15

pátek                      sokolovna

všichni


                 15:30-17:00

Sára Pavlíčková tel. 733 668 113

Veronika Klimentová tel. 606 067 746

rokenrol.ricany@gmail.com

Ženy - muži

úterý                        malý sál

Jaruška Voráčková

jaruska.vor@post.cz 

                 17:45-18:50

úterý                        malý sál

Emílie Valentová

emilie.valentova@seznam.cz

                  19:00-20:00

středa                     sokolovna

Libuše Komínková

libusekom@seznam.cz

         8:00-9:00

pátek                       sokolovna

Vendula Malíková

malikovavendula@seznam.cz

        8:00-9:00

pátek                       malý sál

Hana Dobrovodská

han.dob@seznam.cz  

              10:00-11:00

pátek                      sokolovna

Martin Sláma            REKONDIK - kondiční cvičení mužů i žen

 mates.ssss@seznam.cz

19:00-20:00

Floorball

pondělí                     sokolovna

Pavel Vojáček
pavel.vojacek@arbes.com

                    20:00-21:30

Rekreační volejbal

čtvrtek                      sokolovna

Jaruška Voráčková

jaruska.vor@post.cz

                      20:00-21:30

Aktuální informace ohledně otevření sportovišť:

Vzhledem k dobré epidemiologické situaci a platnému opatření usnesením vlády ČR č. 490 dne 30. 4. 2020 s účinností ode dne 11. 5. 2020, je možné otevřít sportoviště, a to nejen venkovní, ale také prostory sokolovny a zrcadlového sálu. Toto je omezeno počtem nejvýše 100 osob ve stejném čase a dalšími, především hygienickými opatřeními.

Výbor jednoty rozhodl o následujícím využívání našich sportovišť:

Sokolák - sokolské hřiště je od 6. 5. 2020 otevřeno pro členy jednoty za stanovených hygienických podmínek. Toto zajišťuje správce sokolského hřiště, kterým je atletický oddíl. Sokolské hřiště mohou využívat všechny oddíly naší jednoty, a to po celý den. Aby bylo jasné, které oddíly (kromě atletiky - ta má jasně daný rozvrh) a v jaký čas budou sokolák využívat, prosíme cvičitele a trenéry (tedy především z oddílu všestrannosti, tance, příp. dalších), aby zaslali své požadavky J. Cílkové (jana.cilkova@volny.cz).

Veřejnosti zatím zůstává sokolské hřiště uzavřeno, proto prosíme správce sokoláku, aby upravil ceduli na vratech - Uzavřeno pro veřejnost i školy.

Samozřejmostí je dodržování veškerých pravidel využívání sokoláku - tzn. provozní řád, hygienická pravidla apod., garantem dodržení správných postupů je vždy zodpovědný trenér a cvičitel. Správce je zodpovědný za dodání pomůcek pro dezinfekci rukou i náčiní a nářadí.

Sokolovna - výbor rozhodl, že do odvolání zůstává uzavřena pro členy jednoty i veřejnost.

Taneční sál - výbor rozhodl o otevření tanečního sálu, opět za dodržování veškerých pravidel - provozních i hygienických.

výňatek ze zápisu schůze výboru T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Organizovaný trénink sportovců na sokoláku

  • na sportovišti (celém sokoláku) se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry; sportovci navzájem mezi sebou nemusí vzdálenost dodržovat, ale doporučuje se např. neprovádět úpolová cvičení; vzdálenost dvou metrů platí i mezi jednotlivými skupinkami na sokoláku současně přítomnými
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; musejí mít ale tento prostředek u sebe, aby jej mohli kdykoli v případě potřeby použít; trenéři ochranný prostředek mají
  • na sokoláku bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou; všichni příchozí si vydesinfikují při příchodu ruce
  • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; po použití dětmi je nutná kontrola
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.