KONTAKT

T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE

Sokolská 395, Říčany 251 01

IČO 165 56 836

Zapsaná 1.ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 27897

Zde se nachází kancelář jednoty a MALÝ SÁL - KINO    →

Pronájem malého sálu

zajišťuje Lenka Trnková, e-mail: lenka_trnkova@centrum.cz

CENÍK: 250,- Kč / hodina

VÝBOR JEDNOTY:

Starosta: Robert Bělohlávek

Jednatelka: Kateřina Bělohlávková

Místostarostka: Hana Dobrovodská

Místostarostka: Jarmila Voráčková

Hospodářka: Lenka Trnková

Vzdělavatelka: Jana Slámová

Zástupkyně vzdělavatelky: Eva Horáčková Jungmannová

Členové: Lenka Černá, Pavlína Škodová, Hynek Strnad

info@sokolricany.cz

ODBOR VŠESTRANNOSTI:

Náčelník: Jan Zima

Místonáčelník: Hynek Strnad

Náčelnice: Jarmila Voráčková

Místonáčelnice: Pavlína Škodová

ODBOR SPORTU:

Předsedkyně: Jana Cílková

Místopředsedkyně: Václava Höfinghoff

KONTROLNÍ KOMISE:

Předseda: Petr Vaculčiak

Členky: Emilie Valentová, Zdeňka Zvěřinová

Pronájem sokolovny

zajišťuje Lenka Trnková, e-mail: lenka_trnkova@centrum.cz

CENÍK: 250,- Kč / hodina (bez nářadí)      300,- Kč / hodina (s nářadím)

← SOKOLOVNA se nachází ve Strašínské ulici 294/3

správce sokolovny: Miroslav Šlapánek    

V době od října 2018 do dubna 2019 nelze sokolovnu dočasně pronajmout.

← SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ A TENISOVÉ KURTY se nachází v Sokolské ulici přes ulici Štefánikovu směrem k centru Na Fialce

Žádosti o pronájem sokolského hřiště zasílejte Kateřině Bělohlávkové na e-mail: katerina.belohlavkova@mvcr.cz  


Otázky a odpovědi

Pro přihlášení do konkrétních oddílů kontaktujte, prosím, přímo cvičitelky uvedené v rozvrhu.

Správce webových stránek: Pavlína Škodová, pina.skodova@seznam.cz.