KONTAKT

T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE

Sokolská 395, Říčany 251 01

IČO 165 56 836

Zapsaná 1.ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 27897

Zde se nachází kancelář jednoty - úřední hodiny každou středu od 16 do 18 hodin zajišťuje Hana Dobrovodská (han.dob@seznam.cz)

a MALÝ SÁL - KINO    →

Pronájem malého sálu

zajišťuje Hana Dobrovodská

 e-mail:  han.dob@seznam.cz

CENÍK: 250,- Kč / hodina

VÝBOR JEDNOTY:

Starosta: Robert Bělohlávek

Jednatelka: Kateřina Bělohlávková

Místostarostka: Hana Dobrovodská

Místostarostka: Jarmila Voráčková

Hospodářka:

Vzdělavatelka: Jana Slámová

Členové: Lenka Černá, Štěpán Bimka, Jana Cílková

info@sokolricany.cz

ODBOR VŠESTRANNOSTI:

Náčelnice: Helena Wills

ODBOR SPORTU:

Předseda: Štěpán Bimka

Místopředsedkyně: Vlaďka Lipovská

KONTROLNÍ KOMISE:

 Petr Vaculčiak, Emilie Valentová

Pronájem sokolovny

zajišťuje Hana Dobrovodská

e-mail: han.dob@seznam.cz

CENÍK: 250,- Kč / hodina (bez nářadí)                                               300,- Kč / hodina (s nářadím)

← SOKOLOVNA se nachází ve Strašínské ulici 294/3

správce sokolovny: Miroslav Šlapánek    


.

← SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ A TENISOVÉ KURTY se nachází v Sokolské ulici přes ulici Štefánikovu směrem k centru Na Fialce

Žádosti o pronájem sokolského hřiště zasílejte                 Vendule Höfignhoff na e-mail: vhoefinghoff@volny.cz  


Otázky a odpovědi

Pro přihlášení do konkrétních oddílů kontaktujte, prosím, přímo cvičitelky uvedené v rozvrhu!

Správce webových stránek: Pavlína Škodová, pina.skodova@seznam.cz.