KONTAKT

T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE

Sokolská 395, Říčany 251 01

IČO 165 56 836

Zapsaná 1.ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 27897

Zde se nachází kancelář jednoty

Úřední hodiny:  1. středa v měsíci od 16 do 18 hodin (2.11., 7.12.)

V případě potřeby kontaktujte   Nicole Wills nwills@sokol.eu

 MALÝ SÁL - KINO    →


Pronájem malého sálu

zajišťuje Helena Wills

 e-mail:  hwills@sokol.eu

CENÍK: 350,- Kč / hodina

VÝBOR JEDNOTY:

Starosta: Hynek Strnad

Jednatel: Štěpán Bimka

Místostarostka: Helena Wills

Hospodářka: Václava Höfinghoff

Náčelnice: Helena Wills

Předseda odboru sportu: Štěpán Bimka

Vzdělavatelka: Jana Slámová

Členové: Lucie Lacinová, Jiří Spolek

info@sokolricany.cz

ODBOR VŠESTRANNOSTI:

Náčelnice: Helena Wills

Místonáčelnice: Lucie Lacinová

ODBOR SPORTU:

Předseda: Štěpán Bimka 

KONTROLNÍ KOMISE:

 Petr Vaculčiak, Emilie Valentová, Jana Scharffová

Pronájem sokolovny

zajišťuje Helena Wills

e-mail:  hwills@sokol.eu

CENÍK: 300,- Kč / hodina (bez nářadí)                                                                           350,- Kč / hodina (s nářadím)

← SOKOLOVNA se nachází ve Strašínské ulici 294/3

správce sokolovny: Jiří Oraský    


.

← SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ A TENISOVÉ KURTY se nachází v Sokolské ulici přes ulici Štefánikovu směrem k centru Na Fialce

Žádosti o pronájem sokolského hřiště zasílejte  Vendule Höfinghoff    na e-mail: vhoefinghoff@volny.cz


Otázky a odpovědi

Pro přihlášení do konkrétních oddílů kontaktujte, prosím, přímo cvičitelky uvedené v rozvrhu!

Správce webových stránek: info@sokolricany.cz