Předškoláci a žáci

Prezentace úterního oddílu předškolních dětí

V říjnu 2016 se otevřel další oddíl pro předškoláky v 1. ZŠ na Masarykovo náměstí hojně navštěvované cvičení dětí bez rodičů ve věku od 4 do 6 let.

Naším cílem je všestranný rozvoj sportovních dovedností a především získání radosti z přirozeného pohybu. Vedeme děti k pravidelnému sportování, ať už si později vyberou jakýkoliv sport.

Cvičení probíhá zábavnou formou - od pohybových her spojených s říkankami a písničkami se procvičíme až k opičí dráze, kde si děti na různých nářadích a s rozmanitým náčiním osvojují správné provedení především gymnastických a atletických prvků. Hodina je zakončena relaxačním uvolněním.

Využíváme běžné cvičební nářadí, jako je např. švédská bedna, trampolína, žebřiny, z náčiní pak různé typy míčů, padák, lano aj. Děti se s námi učí spolupracovat ve dvojicích i družstvech, ale také bojovat samy za sebe. Poznávají tak, jaké je to vyhrát, ale i zvládnout porážku.

V průběhu roku plánujeme speciální tématické hodiny, jako je např. Mikulášská aj.

Cvičitelka Veronika Mimrová