Poděkování

NSA

Činnost T.J. Sokol Říčany a Radošovice byla v roce 2023 podpořena dotací Můj Klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví od Národní sportovní agentury. Děkujeme. 

Město Říčany

Děkujeme městu Říčany, že naší jednotě každoročně poskytuje dotace, které výrazně pomáhají k provozu a rozvoji naší jednoty.

Přehled výše a účelu dotací:

na rok 2023 na provoz organizace ve výši 420 000,- Kč

 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Sprinterský 3boj" ve výši 10 000,- Kč
 • na akci "Akademie T.J. Sokol Říčany a Radošovice ve výši" 20 000,- Kč
 • na akci "Turnaj o šlehačkový pohár" a "Žákovský atletický den" ve výši 20 000,- Kč

na rok 2022 na provoz organizace ve výši 400 000,- Kč

 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Sprinterský 3boj" ve výši 10 000,- Kč
 • na akci "Akademie T.J. Sokol Říčany a Radošovice ve výši" 20 000,- Kč
 • na akci "Turnaj o šlehačkový pohár" a "Žákovský atletický den" ve výši 20 000,- Kč

na rok 2021 na provoz organizace ve výši 300 000,- Kč

 • na akci "Turnaj o šlehačkový pohár" a "Žákovský atletický den" ve výši 15 400,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 15 400,- Kč
 • na akci "Sprinterský 3boj/Odložený závod" ve výši 7 700,- Kč
 • na akci "Akademie k 125.výročí založení T.J. Sokol Říčany a Radošovice ve výši" 15 400,- Kč

na rok 2020 na provoz organizace ve výši 380 732,- Kč

 • na akci "Turnaj o šlehačkový pohár" a "Žákovský atletický den" ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Sprinterský 3boj" ve výši 20 000,- Kč
 • na akci "Plavecký přebor plavecké školy a plaveckého oddílu 2020" ve výši 35 000,- Kč

na rok 2019 na provoz organizace ve výši 382 800,- Kč

 • na akci "Tenisový turnaj k zahájení sezony" ve výši 8.000,- Kč
 • na akci "Tenisový turnaj o šlehačkový pohár" ve výši 8.000,- Kč
 • na akci "Žákovský atletický den" ve výši 20.000,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20.000,- Kč

na rok 2018 na provoz organizace ve výši 365.200,-Kč

 • na projekt z programu Reprezentace 2018 ve výši 11.520,- Kč
 • na akci "Přebor Plavecké školy" ve výši 30.000,-Kč
 • na akci "Svatováclavský aquatlon 2018" ve výši 30.000,- Kč
 • na akci "Říčanský plavecký pohár škol" ve výši 15.000,- Kč
 • na akci "Žákovský atletický den" ve výši 20.000,- Kč
 • na akci "Jarní atletické závody" ve výši 20.000,- Kč

na rok 2017 na provoz organizace ve výši 214 000,- Kč

 • na akci "Přebor Plavecké školy Na Fialce" ve výši 53.600,-Kč
 • na akci "Svatováclavský říčanský duatlon 2017" ve výši 30.000,- Kč

na rok 2016 na provoz organizace ve výši 240 760,- Kč

 • na akci "Hledá se český Michael Phelps" ve výši 31.500,-Kč
 • na Jarní atletické závody 30 000,- Kč
 • na tenisový turnaj o Šlehačkový pohár ve výši 15 400,- Kč

granty na rok 2015

 • na Seniorský volejbalový turnaj "O babiččin mazanec" ve výši 7 690,- Kč
 • na 1. etapu pořízení nového oplocení areálu sokolského hřiště
 • a tenisových kurtů ve výši 250 000,-Kč
 • na Žákovský atletický den ve výši 20 763,- Kč
 • na provoz sportovišť ve výši 194 340,- Kč

na rok 2014

 • na projekt nazvaný Sokolský den ve výši 36 000,- Kč
 • na vrtanou studnu, vystrojení a rozvod vody na sokolském hřišti ve výši 105 000,- Kč
 • na provoz sportovišť ve výši 250 000,- Kč

na rok 2013

 • na provoz a údržbu sportovišť ve výši 200 000,- Kč
 • na náčiní pro cvičení rodičů s dětmi ve výši 20 000,- Kč
 • z rezerv zastupitelstva města Říčany 250 000,- Kč na část rekonstrukce na sokolském hřišti

  MŠMT

  Díky dotaci z MŠMT ve výši 3.960.000,-Kč příspěvku města a dalších dárců z řad členů i veřejnosti, jsme mohli na podzim 2016 začít rekonstrukci sokolské hřiště.

  Hřiště bylo slavnostně otevřeno dne 10.června 2017.

  ČOS

  Pravidelně využíváme dotací České obce sokolské na vybavení, provoz, školení cvičitelů atd.