Přihlášky a příspěvky

Přihlášky

Přihlášky do oddílů získáte kliknutím na níže uvedené odkazy.

Přihláškou do T.J. se člen zavazuje seznámit se a dodržovat stanovy ČOS.

Přihlášky se odevzdávají vedoucímu oddílu, který zajistí členský průkaz a po zaplacení příspěvku i členské známky.

Přihlášku lze též odevzdat, po domluvě s vedoucím oddílu v kanceláři, kde dostanete členský průkaz a, pokud zde zaplatíte příspěvky, rovnou i známky. 

Příspěvky

Členské známky DĚTI

Členský příspěvek za nezletilého člena činí 200 Kč za rok.

Členské známky DOSPĚLÍ

Členský příspěvek za dospělého do 65 let činí 500 Kč za rok.

Senioři platí za členskou známku ve výši 200 Kč.

SLETOVÁ ZNÁMKA

2. zasedání V ČOS schválilo zařazení sletové známky jako povinnou známku pro všechny členy ČOS pro roky 2017 a 2018 ve výši 50Kč.

Kromě členských příspěvků každy oddíl vybírá oddílový příspěvek, který slouží k úhradě nákladů oddílu ( k úhradě prostorů ke cvičení, pořízení náčiní, odměn, dresů apod.). Výši oddílových příspěvků schvaluje výbor jednoty na základě návrhu jednotlivých oddílů.

Informace o výši a způsobu úhrady těchto příspěvků vám sdělí vedoucí oddílu.

Obecně platí, že příspěvky za jednotlivého člena se platí bezhotovostní úhradou na účet T.J. Sokol Říčany a Radošovice. Platbu lze též provést v hotovosti v kanceláři jednoty (Sokolská 395, úřední hodiny středa 16 - 18 hodin)

Termín úhrad je do 15.10. za září až prosinec, a do 15.2. za leden až červen.

Číslo účtu je 2700426466 /2010

do VS uveďte rodné číslo cvičence

do SS uveďte kód oddílu 

do zprávy pro příjemce jméno a příjmení cvičence

V kanceláři jednoty (Sokolská 395) si můžete v úředních hodinách (středa 16:00 - 18:00) vyzvednout potvrzení o zaplacených příspěvcích k využití příspěvku od Všeobecné zdravotní pojišťovny.


Členové Sokola mohou čerpat kredit Na Fialce.

Díky tomu, že jsme navázali s centrem Na Fialce spolupráci, mají naši členové možnost čerpat slevu 20 % na některé služby centra.

Člen zaplatí svůj kredit buď v kanceláři Sokola během úředních hodin, nebo v Infocentru u Jarušky Voráčkové. Na základě této platby bude vystavena členovi karta Na Fialce, kam bude kredit vložen. Další informace o možnosti čerpání v kanceláři u Hany Dobrovodské v úředních hodinách nebo u Jarušky Voráčkové, tel. 603 531 125.