Přihlášky a příspěvky

Pokud se chcete stát členy naší jednoty, domluvte se nejdříve s vedoucím oddílu, potom vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Přihláškou do T.J. se člen zavazuje seznámit se a dodržovat stanovy ČOS.

Přihlášky se podávají elektronicky. Po odeslání formuláře obdržíte konfirmaci o podání přihlášky e-mailem. Po schválení přihlášky a zaplacení příspěvků přijde na vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce elektronický členský průkaz s el. známkou a potvrzení o zaplacení.


Oddíkový a členský příspěvek na rok 2024 pro oddíl sportovní všestrannosti

S placením vyčkejte, až obdržíte fakturu

Oddíly sportovní všestrannosti:

dospělý člen necvičící/přispívající                  800 Kč

senior (65+) necvičící/přispívající                   500 Kč

dítě necvičící/přispívající                                 500 Kč  

dospělý člen v oddíle rodiče a děti             1 000 Kč


cvičení 1 x týdně:

senior (65+)                                                       2 500 Kč

dítě                                                                      2 500 Kč

dospělý člen (19-64)                                         2 800 Kč 

cvičení 2 x týdně:                                                                                                                                                                                          senior (65+)                                                      3 500 Kč

dítě                                                                      3 500 Kč

dospělý člen (19-64)                                         3 800 Kč