Přihlášky a příspěvky

Příspěvky na rok 2021

Členské příspěvky všechny oddíly: 
dospělý člen (18-65let)           500 Kč 
děti a senioři                          200 Kč 
Příspěvek na sokolovnu všichni: 
                                                 200 Kč
Oddílový příspěvek všestrannost:  

cvičení 1 x týdně:

                  žactvo                      500 Kč

                  senioři                      500 Kč

                  rodiče a děti: rodič  300 Kč

                                         dítě    300 Kč

                   dospělý člen           800 Kč

cvičení 2 x týdně:

                    senioři                     750 Kč     


Všestrannost - číslo účtu 2700426466 /2010

Rokenrol         - číslo účtu 2700426466 /2010, SS vždy 701

Atletický oddíl - číslo účtu 2801036141 /2010, SS vždy 301

Tenisový oddíl - číslo účtu 2601823116 /2010, SS vždy 601

do VS uveďte rodné číslo cvičence bez lomítka

do SS uveďte kód oddílu (viz odkaz níže)

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení cvičence

Přihlášky

Přihlášky do oddílů získáte kliknutím na níže uvedené odkazy.

Přihláškou do T.J. se člen zavazuje seznámit se a dodržovat stanovy ČOS.

Přihlášky se odevzdávají vedoucímu oddílu, který zajistí členský průkaz a po zaplacení příspěvku i členské známky.

Přihlášku lze též odevzdat, po domluvě s vedoucím oddílu v kanceláři, kde dostanete členský průkaz a, pokud zde zaplatíte příspěvky, rovnou i známky. 

Příspěvky

Členské známky DĚTI

Členský příspěvek za nezletilého člena činí 200 Kč za rok.

Členské známky DOSPĚLÍ

Členský příspěvek za dospělého do 65 let činí 500 Kč za rok.

Senioři platí za členskou známku ve výši 200 Kč.

Kromě členských příspěvků každy oddíl vybírá oddílový příspěvek, který slouží k úhradě nákladů oddílu ( k úhradě prostorů ke cvičení, pořízení náčiní, odměn, dresů apod.). Výši oddílových příspěvků schvaluje výbor jednoty na základě návrhu jednotlivých oddílů.

Informace o výši a způsobu úhrady těchto příspěvků vám sdělí vedoucí oddílu.

Obecně platí, že příspěvky za jednotlivého člena se platí bezhotovostní úhradou na účet T.J. Sokol Říčany a Radošovice. Platbu lze též provést v hotovosti v kanceláři jednoty (Sokolská 395, úřední hodiny středa 16 - 18 hodin)

Termín úhrad je do 15.10. za září až prosinec, a do 15.2. za leden až červen.

Všestrannost, rokenrol - číslo účtu je 2700426466 /2010

Atletický oddíl - číslo účtu je 2801036141 /2010 

Tenisový oddíl - číslo účtu je 2601823116 /2010 

do VS uveďte rodné číslo cvičence

do SS uveďte kód oddílu 

do zprávy pro příjemce jméno a příjmení cvičence

V kanceláři jednoty (Sokolská 395) si můžete v úředních hodinách (středa 16:00 - 18:00) vyzvednout potvrzení o zaplacených příspěvcích k využití příspěvku od zdravotní pojišťovny.


Členové Sokola mohou čerpat kredit Na Fialce.

Díky tomu, že jsme navázali s centrem Na Fialce spolupráci, mají naši členové možnost čerpat slevu 20 % na některé služby centra.

Člen zaplatí svůj kredit buď v kanceláři Sokola během úředních hodin, nebo v Infocentru u Jarušky Voráčkové. Na základě této platby bude vystavena členovi karta Na Fialce, kam bude kredit vložen. Další informace o možnosti čerpání v kanceláři u Hany Dobrovodské v úředních hodinách nebo u Jarušky Voráčkové, tel. 603 531 125.