Přihlášky a příspěvky

Pokud se chcete stát členy naší jednoty, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Přihláškou do T.J. se člen zavazuje seznámit se a dodržovat stanovy ČOS.

Přihlášky se podávají elektronicky. Po odeslání formuláře obdržíte konfirmaci o podání přihlášky e-mailem. Po schválení přihlášky a zaplacení příspěvků přijde na vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce elektronický členský průkaz s el. známkou a potvrzení o zaplacení.


Příspěvky na rok 2023

Oddíly všestrannosti: 

dospělý člen (18-65let)                                  2 800 Kč 
dospělý člen v oddíle rodiče a děti                900 Kč 
dospělý člen necvičící/přispívající                  800 Kč
senior (66+) necvičící/přispívající                    500 Kč

cvičení 1 x týdně:

dítě                                                                  2 500 Kč                                                                                                  senior                                                              2 500 Kč

cvičení 2 x týdně:                                                                                                                                                            dítě                                                                  3 000 Kč                                                                                            senior (66+)                                                     3 000 Kč


Čísla účtů jednotlivých oddílů:                                                                                                         Všestrannost - číslo účtu 2700426466 /2010

Rokenrol         - číslo účtu 2700426466 /2010, SS 701

Atletický oddíl - číslo účtu 2801036141 /2010, SS 301

Tenisový oddíl - číslo účtu 2601823116 /2010, SS 601

do VS uveďte rodné číslo cvičence bez lomítka

do SS uveďte kód oddílu (viz příloha)

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení cvičence

Papírové přihlášky

Členské známky DĚTI

Členský příspěvek za nezletilého člena činí 200 Kč za rok.

Členské známky DOSPĚLÍ

Členský příspěvek za dospělého do 65 let činí 500 Kč za rok.

Senioři platí za členskou známku ve výši 200 Kč.

Kromě členských příspěvků každy oddíl vybírá oddílový příspěvek, který slouží k úhradě nákladů oddílu ( k úhradě prostorů ke cvičení, pořízení náčiní, odměn, dresů apod.). Výši oddílových příspěvků schvaluje výbor jednoty na základě návrhu jednotlivých oddílů.

Informace o výši a způsobu úhrady těchto příspěvků vám sdělí vedoucí oddílu.

Obecně platí, že příspěvky za jednotlivého člena se platí bezhotovostní úhradou na účet T.J. Sokol Říčany a Radošovice. Platbu lze též provést v hotovosti v kanceláři jednoty (Sokolská 395, úřední hodiny středa 16 - 18 hodin)

Termín úhrad je do 15.10. za září až prosinec, a do 15.2. za leden až červen.

Všestrannost, rokenrol - číslo účtu je 2700426466 /2010

Atletický oddíl - číslo účtu je 2801036141 /2010 

Tenisový oddíl - číslo účtu je 2601823116 /2010 

do VS uveďte rodné číslo cvičence

do SS uveďte kód oddílu 

do zprávy pro příjemce jméno a příjmení cvičence

V kanceláři jednoty (Sokolská 395) si můžete v úředních hodinách (středa 16:00 - 18:00) vyzvednout potvrzení o zaplacených příspěvcích k využití příspěvku od zdravotní pojišťovny.


Členové Sokola mohou čerpat kredit Na Fialce.

Díky tomu, že jsme navázali s centrem Na Fialce spolupráci, mají naši členové možnost čerpat slevu 20 % na některé služby centra.

Člen zaplatí svůj kredit buď v kanceláři Sokola během úředních hodin, nebo v Infocentru u Jarušky Voráčkové. Na základě této platby bude vystavena členovi karta Na Fialce, kam bude kredit vložen. Další informace o možnosti čerpání v kanceláři u Hany Dobrovodské v úředních hodinách nebo u Jarušky Voráčkové, tel. 603 531 125.