Milé sestry, milí bratři,
věřím, že v současné chvíli každý sokol a sokolka pomáhají, jak je v jejich možnostech a silách. Všichni to cítíme jako naši povinnost. Ať už jde o starost o naše členy, především seniorského věku, tak o lidi v našem okolí. To, co může udělat opravdu každý, je nošení roušky a dodržování dalších opatření nařízených v rámci nouzového stavu v ČR.

Co se týká konkrétní pomoci, rozhodli jsme se obrátit na ty, kteří umí spojit ty, kteří pomoc hledají, s těmi, kteří ji nabízejí. Takový portál "rychlé pomoci" připravil náš partner, společnost LMC, která provozuje mj. stránky Jobs.cz. V úterý byl spuštěn na adrese www.dobro.cz portál, který spojuje ty, kteří pomoc hledají (jednotlivci i organizace), s těmi, kteří chtějí pomáhat. Věříme, že kolem sokolů jsou obě tyto skupiny. Prosíme, pokud můžete, aktivně se zapojte.

Jak se ukazuje, zatím největší poptávka je po rouškách a dalších ochranných pomůckách. Nejde jen o zdravotníky, potřebuje je každý, kdo musí přicházet do styku s větším počtem lidí nebo naopak potřebují chránit své okolí - pracovníci sociálních ústavů, domovů důchodců, řidiči MHD, prodavačky, ti, kteří se starají o nemocné s onkologickým onemocněním, ale třeba i instalatéři, kteří jezdí k haváriím. Kdo můžete a máte stroj, šijte roušky! Jednoduchý návod najdete v tomto emailu. Místa, kde roušky akutně potřebují, najdete právě nawww.dobro.cz, nebo na různých facebookových skupinách, například Dobrovolníci pro lidi ohrožené koronavirem, založené zaměstnanci našeho dalšího partnera, České televize.

Dnes je nás potřeba, zapojme se, pomoci může každý - už jen tím, že bude ohleduplný k ostatním a bude NOSIT ROUŠKU. Nepropadejme panice, nezatěžujte zbytečně záchranářský systém (viz například výzva záchranářů MSK), chovejme se odpovědně. Buďme aktivní, pomáhejme.

Připojuji také oficiální Informaci ČOS k vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky.

Přeji hodně síly,
Hana Moučková

starostka České obce sokolské

Dle nařízení vlády ze dne 12.3.2020, se ruší zkoušky souborů a všechna veřejná i soukromá vystoupení ať kulturní či sportovní v Tyršově domě, Michnově paláci a všech prostorách určených k pronájmu ve vlastnictví ČOS přesahující skupinu 30 osob včetně.

Citace:

"Vláda od 12. března od 18:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání."

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb. Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Sledujte aktuální zprávy vlády. 

Ústřední škola v Praze již v předstihu zrušila pořádání školení a seminářů. Viz dopisy starostky a bratra Chlumského zaslané vám v minulých dnech. Rozumíme nutnosti zrušení vašich plánovaných valných hromad a dalších akcí ve vašich jednotách. Postupujte v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem.

Statutární zástupci jednot odpovídají za jeho dodržování v tělovýchovných zařízeních a své organizaci - a v tuto chvíli i každý z nás, jako občan této republiky, je povinen dodržet režim nouzového stavu vyhlášeného nyní na 30 dní.

Nařízení je platné od 18:00 hodin dnešního dne 12.3.2020, 30 dní - do odvolání.

V souvislosti s tím u župních plánovaných akcí postupujeme stejným způsobem. Termíny aktivit z plánu činnosti župy konaných v jednotách jsou známé. Zatím není nutné zasílat přihlášky na žádné akce ani překotně v těchto dnech si navzájem sdělovat další podrobnosti k těmto vyhlášeným akcím v termínech vyvolávajících nyní pochybnosti o konání. Vyčkejte dalších informací z ČOS a župy po vládou ukončeného nouzového stavu. Pokud Česká obec sokolská vydá jakékoliv upřesňující zprávy v souladu s aktuálním stavem, budeme vás ihned informovat. Sledujte také web a FB ČOS a župy.

Dbejte na ochranu svého zdraví a zdraví svých bližních, svých členů.

Všem šikovným sokolům,
pokud jste schopni a ochotni zapojit se do šití roušek pro Říčany, ozvěte se, prosím, skautům, kteří tuto aktivitu koordinují: https://www.skaut-ricany.cz/blog/2020-03-18-pomahejte-spolu-se-skauty

Držme si navzájem palce a dodržujme pravidla.

Nazdar všem,
Možná jste zaregistrovali, možná ne, tak pro jistotu posílám kontakt na městskou linku. V případě, že někdo bude mít problém s nákupem, hlídáním, sehnáním roušky apod., můžete se obrátit na:

JE KARANTÉNA - CHCEME PROPOJOVAT A INFORMOVAT. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ - S VÝJIMKOU ZDRAVOTNÍCH - VOLEJTE: 702 091 994 ve všední dny 8 - 18 hod. NEBO PIŠTE: covid@ricany.cz

A jestli chcete Říčanům jakkoliv pomoci, můžete se na uvedených kontaktech také zeptat jak.