T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE

Aktuální informace ohledně otevření sportovišť:

Vzhledem k dobré epidemiologické situaci a platnému opatření usnesením vlády ČR č. 490 dne 30. 4. 2020 s účinností ode dne 11. 5. 2020, je možné otevřít sportoviště, a to nejen venkovní, ale také prostory sokolovny a zrcadlového sálu. Toto je omezeno počtem nejvýše 100 osob ve stejném čase a dalšími, především hygienickými opatřeními.

Výbor jednoty rozhodl o následujícím využívání našich sportovišť:

Sokolák - sokolské hřiště je od 6. 5. 2020 otevřeno pro členy jednoty za stanovených hygienických podmínek. Toto zajišťuje správce sokolského hřiště, kterým je atletický oddíl. Sokolské hřiště mohou využívat všechny oddíly naší jednoty, a to po celý den. Aby bylo jasné, které oddíly (kromě atletiky - ta má jasně daný rozvrh) a v jaký čas budou sokolák využívat, prosíme cvičitele a trenéry (tedy především z oddílu všestrannosti, tance, příp. dalších), aby zaslali své požadavky J. Cílkové (jana.cilkova@volny.cz).

Veřejnosti zatím zůstává sokolské hřiště uzavřeno, proto prosíme správce sokoláku, aby upravil ceduli na vratech - Uzavřeno pro veřejnost i školy.

Samozřejmostí je dodržování veškerých pravidel využívání sokoláku - tzn. provozní řád, hygienická pravidla apod., garantem dodržení správných postupů je vždy zodpovědný trenér a cvičitel. Správce je zodpovědný za dodání pomůcek pro dezinfekci rukou i náčiní a nářadí.

Sokolovna - výbor rozhodl, že do odvolání zůstává uzavřena pro členy jednoty i veřejnost.

Taneční sál - výbor rozhodl o otevření tanečního sálu, opět za dodržování veškerých pravidel - provozních i hygienických.

výňatek ze zápisu schůze výboru T.J. Sokol Říčany a Radošovice


Milé sestry, milí bratři,
věřím, že v současné chvíli každý sokol a sokolka pomáhají, jak je v jejich možnostech a silách. Všichni to cítíme jako naši povinnost. Ať už jde o starost o naše členy, především seniorského věku, tak o lidi v našem okolí. To, co může udělat opravdu každý, je nošení roušky a dodržování dalších opatření nařízených v rámci nouzového stavu v ČR.

Co se týká konkrétní pomoci, rozhodli jsme se obrátit na ty, kteří umí spojit ty, kteří pomoc hledají, s těmi, kteří ji nabízejí. Takový portál "rychlé pomoci" připravil náš partner, společnost LMC, která provozuje mj. stránky Jobs.cz. V úterý byl spuštěn na adrese www.dobro.cz portál, který spojuje ty, kteří pomoc hledají (jednotlivci i organizace), s těmi, kteří chtějí pomáhat. Věříme, že kolem sokolů jsou obě tyto skupiny. Prosíme, pokud můžete, aktivně se zapojte.

Jak se ukazuje, zatím největší poptávka je po rouškách a dalších ochranných pomůckách. Nejde jen o zdravotníky, potřebuje je každý, kdo musí přicházet do styku s větším počtem lidí nebo naopak potřebují chránit své okolí - pracovníci sociálních ústavů, domovů důchodců, řidiči MHD, prodavačky, ti, kteří se starají o nemocné s onkologickým onemocněním, ale třeba i instalatéři, kteří jezdí k haváriím. Kdo můžete a máte stroj, šijte roušky! Jednoduchý návod najdete v tomto emailu. Místa, kde roušky akutně potřebují, najdete právě nawww.dobro.cz, nebo na různých facebookových skupinách, například Dobrovolníci pro lidi ohrožené koronavirem, založené zaměstnanci našeho dalšího partnera, České televize.

Dnes je nás potřeba, zapojme se, pomoci může každý - už jen tím, že bude ohleduplný k ostatním a bude NOSIT ROUŠKU. Nepropadejme panice, nezatěžujte zbytečně záchranářský systém (viz například výzva záchranářů MSK), chovejme se odpovědně. Buďme aktivní, pomáhejme.

Přeji hodně síly, 

Hana Moučková

starostka České obce sokolské.

Organizovaný trénink sportovců na sokoláku

  • na sportovišti (celém sokoláku) se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry; sportovci navzájem mezi sebou nemusí vzdálenost dodržovat, ale doporučuje se např. neprovádět úpolová cvičení; vzdálenost dvou metrů platí i mezi jednotlivými skupinkami na sokoláku současně přítomnými
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; musejí mít ale tento prostředek u sebe, aby jej mohli kdykoli v případě potřeby použít; trenéři ochranný prostředek mají
  • na sokoláku bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou; všichni příchozí si vydesinfikují při příchodu ruce
  • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; po použití dětmi je nutná kontrola
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Nazdar všem,
Možná jste zaregistrovali, možná ne, tak pro jistotu posílám kontakt na městskou linku. V případě, že někdo bude mít problém s nákupem, hlídáním, sehnáním roušky apod., můžete se obrátit na:

JE KARANTÉNA - CHCEME PROPOJOVAT A INFORMOVAT. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ - S VÝJIMKOU ZDRAVOTNÍCH - VOLEJTE: 702 091 994 ve všední dny 8 - 18 hod. NEBO PIŠTE: covid@ricany.cz

A jestli chcete Říčanům jakkoliv pomoci, můžete se na uvedených kontaktech také zeptat jak.