V Říčanech strnutí neznáme

14.04.2022

Dívá-li se bratr Tyrš ze sokolského nebe na své následovníky, nedostatek aktivity v jednotách, před kterým varoval známým "Kde strnutí, tam smrt.", ho jistě trápit nemusí.

Ukázkově nabitý týden začal v Říčanech první schůzí výboru jednoty, úkolů je mnoho, nicméně sedm statečných činovníků si hned vyhrnulo rukávy a pustili se do práce. Ve čtvrtek pak následoval výlet za krásami Prahy, poutavému vyprávění paní průvodkyně naslouchalo 31 účastníků z řad seniorů. Všichni si pochvalovali odborný výklad i společný zážitek. Paní průvodkyně naopak ocenila znalosti z historie a elán našich seniorů.

V sobotu ráno se členové na chvíli posadili k obrazovkám, aby v Sokolském zpravodaji zhlédli reportáž o sokolských stavbách ve městě, kterou provázel bývalý starosta br. Kubeš. Ale pak už zase hurá do sokolovny, na první cvičitelskou hodinu s názvem Jak na kondičku, kde si cvičitelky a cvičitelé užili po čase roli cvičenců a vyzkoušeli si například kruhový trénink s moderním fitness náčiním. Později toho dne se jednota radovala, když to "cinklo" v dosud nevyzkoušené disciplíně - hlídky staršího žactva a dorostu obsadily v župním kole Závodu zálesácké zdatnosti první a druhé místo! Hlídka staršího žactva ve navíc se svým výsledkem dominovala ve všech kategoriích. (Složení hlídek: st. žactvo: Václav Jaroš, Václav Flachs, Kateřina Bělohlávková; dorost: Martin Jaroš, Ema Glacnerová, Andrea Černá)

Že už by toho pro jeden týden stačilo, neděle jako den odpočinku? Ale kdeže...Aby si na své přišli i nejmladší členové, bylo do sokolovny pozváno divadélko Koloběžka s veselou velikonoční pohádkou. Ještěže je dost žíněnek a laviček, aby si mohlo sednout všech 120 diváků. Po představení následovala ještě venkovní velikonoční hra, kterou nachystal oddíl žactva. Nadšené děti plnily úkoly a na každého čekala na konci malá odměna. Souběžně s čilým ruchem uvnitř i vně sokolovny navíc probíhala celý víkend brigáda na zvelebení sokolského atletického hřiště, během níž přiložilo ruku k dílu 80 brigádníků - to máte: nový sklad, očistit tartan, postavit tyčkařské doskočiště... A že se atleti na tyčku těšili! Teď se jim bude skákat jedna báseň, navíc pod vedením člena olympijského výběru z Ria.

Nelze však opomíjet ani radosti všedních dní a tak se členové jednoty po víkendu opět pouští do všem známé jízdy plné cvičení, tréninků a nácviků na akademii a SokolGym.

Fotky ze všech zmíněných akcí naleznete v galerii.


Lucie Lacinová, místonáčelnice