Přehled oddílů rodičů a dětí

30.07.2023

Od září otevíráme nový oddíl pro rodiče a děti, zároveň přinášíme přehled všech oddílů pro děti od 2 let.

NOVĚ: Bosonožky (úterý 10:15-11:15, zrcadlový sál, Sokolská 395)

Cvičení pro děti od 2 do 4 let naboso, podporující správný psychomotorický vývoj pod vedením fyzioterapeutky. Zaměříme se nejen na zdokonalování koordinace pohybu, smyslu pro rovnováhu, ale i na jemnou motoriku a relaxaci. Podpoříme děti v uvědomování si vlastního těla, jeho základních částí, vnitřních orgánů a jejich funkcí. Pravidelně budeme zařazovat balanční cviky, cvičení s pomůckami, senzomotorická cvičení, a to vše za doprovodu básniček, písniček a říkadel, které děti rozvíjí i ve slovní zásobě. 

V tomto období je cvičení pro děti hrou a zábavou a v tomto duchu jsou hodiny vedeny. Je pro nás důležité, aby děti získaly pozitivní zkušenost se svým prvním organizovaným pohybem. Vždy se snažíme o citlivý přístup a bezpečí. S dítětem cvičí rodič, čímž se upevňuje vzájemná vazba.

 kontakt: cvičitelka fyzioterapeutka Veronika: vsobotkova@sokol.eu

Dopolední všestrannost (středa a pátek, 9:30-10:30, sokolovna, Strašínská 294)

Cvičení pro rodiče a děti ve věku 2-5 let, které podporuje všestranný psychomotorický vývoj s využitím bohatého vybavení sokolovny (gymnastické nářadí, pěnové stavebnice, atletické pomůcky, míče...). Hlavním nástrojem je hra, všechny aktivity jsou motivované zvířátky, pohádkami a říkadly. Do hodin zahrnujeme i poznávací činnosti spojené s ročními obdobími a tradicemi, využíváme přilehlého lesa k občasným výletům. Pravidelně se zapojujeme do celorepublikového projektu Se Sokolem do života a v roce 2023/24 budeme nacvičovat krátkou sestavu na všesokolský slet.

středa: llacinova@sokol.eu
pátek: slandkammerova@sokol.eu