Žáci - úterý, čtvrtek

Náš oddíl sportovní všestrannosti je určen pro holky a kluky od 6 do 11 let.

Naším cílem je seznámit děti s nejširším spektrem sportovních aktivit. Mohou si u nás vyzkoušet gymnastiku, atletiku, pohybové i míčové hry.

Snažíme se děti přitáhnout k pohybu, tak aby se stal každodenní součástí jejich života, měly z pohybu radost, rozvíjely přirozenou hravost a soutěživost. Cvičení je zaměřené na trénink koordinace, obratnosti, vytrvalosti a síly přiměřeně věku. Důležitou součástí je i rozvoj sociálních dovedností ve skupině a dodržování fair play.

V květnu, červnu a září trénujeme na sokolském hřišti atletické disciplíny: skoky, hody a běhy. Děti si na sobě vyzkouší, jak důležité je umět rozložit síly během závodu. Prožijí si pocit radosti z výhry, ale učí se přijmout i prohru.

V tělocvičně I. ZŠ se potom soustředíme na základní gymnastická cvičení. Děti postupně vyzkouší gymnastické nářadí: žebřiny, lavičku, kladinu, švédskou bednu, kozu, trampolínu a hrazdu. Dbáme na to, aby prováděly cviky již od počátku správně a pohyb byl zdravý. Rozcvičení a protažení je samozřejmou součástí každé hodiny.

Velice oblíbenou součástí našich hodin, ať už v tělocvičně či na hřišti, jsou pohybové, sportovní a míčové hry. Nejprve se věnujeme nácviku práce s míčem, tak aby děti míč poslouchal, což není vždy úplně jednoduché a mohli jsme přejít k míčovým hrám. Děti brzy zjistí, že spolupráce ve skupině je nezbytnou podmínkou úspěchu celého týmu. Naučí se podporovat své kamarády i ve chvílích, kdy se jim zrovna nedaří. Z čehož máme jako cvičitelé obzvlášť velkou radost.

Pokud si myslíte, že toto cvičení by se mohlo vašim dětem líbit, přiveďte je prosím k nám do Sokola. Budeme rádi, když si s námi jen tak zacvičí.

Začínáme cvičit 2. týden v září, na sokolském hřišti v úterý od 16 hodin a ve čtvrtek od 15:30. Těšíme se na Vás.