Tenisový oddíl

O oddílu :

Oddíl tenisu T.J. Sokol Říčany a Radošovice je registrován u Českého tenisového svazu pod názvem Tenis Říčany.

Počet členů : 104

Věková kategorie : od 6-ti let až po seniory bez omezení věku

Družstva : soutěžní A, B a družstvo babytenisu

Soutěže : oblastní (A - I. třída, B - III. třída krajské soutěže)

Přípravka : smíšená pro děti od 6-ti let

Rekreační hráči : další členové oddílu a hosté

Adresa dvorců : Říčany, Sokolská ulice - v centru města naproti poliklinice

Kontakt : Eva Kovačková, e-mail: e.hrmova@centrum.cz, tel. 776 577 789

Režim na dvorcích :

Hru na třech antukových dvorcích je možno rezervovat u správce kurtů na čísle 605 311 446 od 8,00 - 12,00 hodin a 15,00 - 19,00 hodin. Zde obdržíte i veškeré další informace.

Provozní doba :

Pondělí - neděle od 8,00 do 20,00 hodin ... od cca poloviny dubna do konce října. Hra na dvorcích MIMO provozní dobu (od 6,00 hodin ráno, o polední přestávce mezi 12,00 - 15,00 hodinou a po 20té hodině večerní) je možná jen po dohodě a za podmínek určených správcem kurtů.

Předseda oddílu - Michal Horák

Něco o současnosti :

O chod oddílu se stará výbor v čele s předsedou Michalem Horákem. Výbor spolu se správci dvorců a ostatními členy tvoří soudržný kolektiv, který vlastní dobrovolnou prací udržuje a vylepšuje tenisový areál.

Trenéři II. třídy : Michal Horák, Václav Buben, Václav Votruba, Eva Kovačková - aktivní trenérka.

Dlouhé roky vedli a trénovali sokolskou tenisovou omladinu manželé Křížkovi.

Velmi sportovně i pracovně si počíná oddíl seniorů. Turnaj "Stodvacetiletých" zabezpečuje S.Koubek a V.Vondřich.

Tradiční "Šlehačkový pohár", který bude mít v roce 2013 30. výročí založení (M. Pangrác), pořádají V.Votruba a Michal Horák.

Sokolská jednota - oddíl tenisu - má zastoupení v komisi tenisu Odboru sportu České obce sokolské v Tyršově domě v Praze. Bývalý předseda oddílu Stanislav Tůma je již desítku let členem této komise.

Vedoucí přípravky a trenérka babytenisu: Eva Kovačková

Správci dvorců : Stanislav Koubek, Ladislav Vrba st., Vladimír Vondřich, František Bulín, Vladimír Záruba, Miroslav Bošek, Helena Štěpánková, F. Bulín a H. Jiráňová.

Tenisovými "nezmary" jsou Eva Lískovcová (1931) a ing. František Křížek (1932), kteří celoročně sportují a i brigádnickou prací a zájmem o dění v oddíle jsou pro všechny příkladem.

Ohlédnutí do historie

Se svépomocnou výstavbou dvou antukových kurtů započali říčanští sokolové - tenisté - již v roce 1925. Kurty byly slavnostně otevřeny v červnu 1931. Mezi zakládající členy patřil mimo jiné výborný gymnasta a pozdější dlouholetý trenér dětí Vladimír Černohorský, Otakar Karafiát st., jeho syn Otakar a dcera Soňa a také František Koželuh st. ze slavné sportovní rodiny Koželuhů z meziválečného Československa, V. Horyna a další. K těm, na které se nezapomíná, patřili v průběhu let František Koželuh ml., Luban Stuchlý, Marie Šindelářová, Eva Sedláčková, Vladimír Černohorský, Václav Klimpera, Karel Masopust. Ze současníků se zapsali mezi tehdy výborné hráče například Jaroslav Mencl, Pavel Vobořil, Míla Cibulka, Standa Tůma, Jindra Kohout, Martin Trčka, Standa Plecitý, Lucka Průchová - Křížková, Anina Tůmová, Jana Linková a v novější době Petr Vaculčiak, Jan Mika. Někteří z nich byli vedoucími družstev a členy výboru oddílu (P. Vaculčiak, S. Tůma a J. Kohout, F. Křížek). Do historie sice nepatří zmínka o těch, kteří si dobře vedou v současnosti, ale jejich jména zde uvedeme pro budoucnost: Michal Horák, Štěpán Bimka, Lukáš Melichar, Václav Buben, Šárka Hájková ml., Lukáš Naxera, Václav Votruba, Miloš Hybner, Marek Mrázek, Jiří Spolek, Bára Čvančarová - Bimková, Mirka Perst - Pangrácová ... a donedávna Jirka Vávra, Michal Šmahel ml., Jana Šimůnková.

Předsedy oddílu dle zápisů z šedesátých a dalších let byli : JUDr. Václav Červenka, Ing. František Křížek, Miroslav Pangrác, Jiří Traxler, Jiří Libra, v letech 1992 - 2013 Stanislav Tůma. V roce 2013 byl zvolen Václav Votruba a v roce 2014 Michal Horák. Dřívější jména se nepodařilo zjistit.

A opět do současnosti:

Píše se rok 2001 a díky starostovi jednoty Petru Kubešovi a Františku Křížkovi, kteří požádali o dotaci Českou obec sokolskou, mohl oddíl zahájit celkovou rekonstrukci obou dvorců. Už 8.5. předala firma Sport-technik Bohemia s.r.o. antukové kurty s novou technikou podkladu a s umělými lajnami. V září téhož roku oddíl, díky sponzorskému daru zprostředkovanému členem oddílu Petrem Vaculčiakem, započal stavbu nové klubovny. Na základě ideového návrhu člena Františka Křížka a pana Votruby ji postavila a 11.8. 2002 slavnostně předala firma Profistav Říčany a Truhlářství Mikeš Říčany.

V listopadu 2004 z grantu města Říčany zahájila fa M. Povýšil Mnichovice stavbu dřevěného plotu směrem do ulice Štefánikova, který byl dokončen 19.3. 2005 (to jsme ještě netušili, že orkán Kirryl, který se 19.1. 2007 přežene přes území ČR, smete plot a budeme stavět znovu). Díky menšímu grantu města byly provedeny rozvody vody pro kropení kurtů.

A protože dva dvorce pro činnost oddílu nestačily, usmyslel si výbor oddílu postavit třetí kurt. Předseda oddílu S.Tůma zajistil státní dotaci, díky které firma Sport - Technik Bohemia 19. července 2005 poprvé "kopla do země" a 10.10. 2005 starosta Sokola Petr Kubeš spolu se starostkou města Adrienou Mrázovou a poslancem PČR Miroslavem Kalouskem za účasti hostů města a desítek členů všestrannosti a sportovních oddílů TJ Sokol Říčany a Radošovice přestřihli pásku zrekonstruovaného sokolského cvičiště. Zcela nově bylo postaveno volejbalové hřiště s umělou trávou, nová odrazová tenisová stěna a hlavně - vysněný třetí antukový kurt.

V roce 2011 oslavil oddíl 80.výročí vzniku. Za přítomnosti prezidenta Českého tenisového svazu p. Ivo Kaderky a předsedy Středočeského tenisového svazu p. Leoše Fialy předseda oddílu S. Tůma obdržel při této příležitosti a v roce svých 70. narozenin nejvyšší tenisové ocenění - Medaili Karla Koželuha.

V průběhu roku 2012 svépomocně a z poloviny z vlastních finančních zdrojů postavili senioři vedle klubovny venkovní terasu. Areál dvorců byl také z důvodu zabezpečení sokolského majetku oplocen zvýšeným plotem. Na dbvorcích byly provedeny terénní úpravy svahu, úprava zeleně, vykácení javorů, osazení kovových schodů a zavedení vody z vrtané studny ze sokolského cvičiště.